Kaj je osebni stečaj

Osebni stečaj

Kaj je osebni stečaj

 

Osebni stečaj je postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okiru svojih zmožnosti poplačajo svoje upnike. V stečajnem postopku lahko predlagajo sodišču, da jih oprosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v osebnem stečaju.

 

dokumentacijaIzvedba celotnega postopka 150 EUR

overjanjeOveritev izjave na upravni enoti 3 EUR

Pogoji za osebni stečaj

Dolžnik v zadnjih dveh mesecih zamuja s plačili svojih obveznosti ali njegovi dolgovi presegajo vrednost premoženja.

Pogoji za odpust obveznosti

 • V primeru brezposelnosti je potrebno aktivno iskanje zaposlitve.
 • Stečajni dolžnik še ni imel odpuščenih obveznosti v zadnjih 10 letih in ni neodplačno ravnal s premoženjem v zadnjih 5 letih.
 • Stečajni dolžnik ne sme zapadati v nove dolgove.
 • Stečajni dolžnik ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano.

Kaj potrebujemo za osebni stečaj?

1. Kopijo osebnega dokumenta
2. Davčno številko
3. Bančne izpiske za zadnje tri mesece
4. Zadnje tri plačilne liste v primeru zaposlitve
5. Dokazila o dolgovih (opomini, izvršbe)
6. Seznam premoženja (vozila, nepremičnine…) v kolikor ga imate

Kopijo osebnega dokumenta
  
Bančne izpiske za zadnje tri mesece
 
Dokazila o dolgovih (opomini, izvršbe)
  

stevilke

  
Davčno številko
  
Zadnje tri plačilne liste v primeru zaposlitve
  
Seznam premoženja (vozila, nepremičnine…) v kolikor ga imate

Dobro je vedeti …

 • Postopek osebnega stečaja traja od 6 mesecev do maksimalno 5 let.
 • S sklepom o osebnem stečaju se ustavi večina rubežev in izvršb.
 • Z vašim premoženjem upravlja stečajni upravitelj – prepusti vam nujni delež.
 • Vaše premoženje gre v primeru osebnega stečaja v stečajno maso.
stecaj-tabla
 • Lahko ste zaposleni ali brezposelni.
 • Prihodki in premoženje vaših partnerjev in družinskih članov ne spadajo v stečajno maso.
 • Za osebni stečaj ne potrebujete premoženja.
 • Z odpustom obveznosti se odpusti večina dolgov, ki so nastali pred začetkom osebnega stečaja.