Osebni stečaj – pogosta vprašanja

Kaj je osebni stečaj?

Glavni cilj stečajnega postopka je odpust obveznosti (dolgov). Odpust je vezan na preizkusno dobo od 6 mesecev do maksimalno 5 let.
Postopek za uvedbo stečajnega postopka je naslednji:
1. sestavimo vam poročilo o vašem premoženju, ki ga overite na upravni enoti,
2. sestavimo vam predlog za uvedbo stečajnega postopka in predlog za odpust obveznosti,
3. vse skupaj vložimo na pristojnem Okrožnem sodišču.
Sodišče vam v roku tedna do 14 dni izda sklep, s katerim se ustavijo rubeži in izvršbe (ni več obiskov izvršiteljev).

Pogoji za osebni stečaj?

Pogoj za osebni stečaj je, da je stranka insolventna. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju.
– če dolžnik za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev, ali
– če je dolžnik nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.

 

Kaj če sem lastnik nepremičnine?

V kolikor ste lastnik nepremičnine, jo bo stečajni upravitelj prodajal za poravnavo vaših dolgov.

 

Koliko plače mi ostane v osebnem stečaju?

Stečajni upravitelj vam med preizkusno dobo prepusti najmanj znesek v višini 76% minimalne plače (cca. 600,00 EUR) + dodatek za vzdrževane družinske člane. Preizkusna doba traja od 6 mesecev do največ 5 let. Po končani preizkusni dobi zaprosite za odpust obveznosti (pri nas vam vlogo vložimo hkrati s predlogom za osebni stečaj fizične osebe).

Koliko me bo to stalo?

– Vložitev predloga za osebni stečaj (skupaj s pripravo vse potrebne dokumentacije) znaša 150 EUR.
– Dodatni stroški so z overitvijo izjave na upravni enoti – 3 EUR. Tudi to izjavo vam pripravimo mi.
Drugih stroškov ni. Ko je poravnan naš račun, vam v roku dveh delovnih dni od prejema plačila uredimo vso dokumentacijo za osebni stečaj.

 

Ali moram navesti vse terjatve?

Vsi upniki se morajo sami prijaviti v stečajno maso, zato vam ni potrebno navajati čisto vseh terjatev. Prijavijo se terjatve, ki so nastale pred začetkom osebnega stečaja (ne glede na fazo izterjave – tudi če še sploh niso bile opominjane).

Kaj vam moram poslati za pripravo dokumentacije?

Za vložitev predloga za osebni stečaj bi potrebovali, da nam dostavite naslednje dokumente:
1. kopijo osebne izkaznice
2. vašo davčno številko
3. kopijo prometa na vašem TRR za zadnje 3 mesece
4. zadnje 3 plačilne liste (v kolikor ste zaposleni)
5. dokazila o dolgovih (odločbe, izvršbe, opomine,…)
6. seznam premoženja (vozila, nepremičnine ipd. – v kolikor ga imate)
V kolikor nimate premoženja, bomo to navedli v dokumentaciji, v kolikor niste zaposleni, odpadejo tudi plačilne liste.

 

Kam s papirji?

Dokumente nam lahko pošljete:
– po pošti
– skenirane preko elektronske pošte na info@osebnistecaj.si
– izročite nam jih osebno na dogovorjeni lokaciji

 

Ali moram dokumentacijo sam vložiti na sodišče?

Dokumentacijo v vašem imenu vložimo mi.

 

Ali lahko poročilo overim na upravni enoti?

Da, poročilo lahko overite na upravni enoti, overitev stane 3,00 EUR.

 

Kateri dolgovi se ne odpustijo?

Z odpustom obveznosti se ne odpustijo:
– preživnine,
– globe (kazni),
– odškodnine za nepremoženjsko škodo,
– nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov.

Kaj po končani preizkusni dobi?

Po končani preizkusni dobi se vam odpustijo obveznosti in lahko znova zaživite brez dolgov.

 

Ali lahko grem v osebni stečaj, če sem zaposlen/brezposeln?

– Če ste zaposleni vsekakor lahko greste v osebni stečaj.
– Če ste brezposelni, je edini pogoj, da ste aktiven iskalec zaposlitve.